Lista

Svenska Handelskammaren i Frankrike har sammanställt en lista över svenska dotterbolag samt andra Sverigerelaterade företag aktiva i Frankrike. Denna kompletta lista innehåller namn på dotterbolaget i Frankrike, moderbolaget i Sverige, fullständiga adressuppgifter i Frankrike, verksamhetsområde samt namn på VD/Vice VD/Ansvarig Frankrike*. Denna lista kan beställas i en Excel version motsvarande 200 € HT.

* med undantag för de företag som inte önskat kommunicera detta.

%%svenska_foretag_i_frankrike%%

Om du endast vill se en förteckning A till Ö över de svenska företag vi känner till i Frankrike, klicka pa länken lista ovan. Denna lista innehåller endast företagsnamn samt länk till respektive företags hemsida.

Premiummedlemmar