Fédération des Chambres de Commerce en Suède
(Svenska Handelskammarförbundet)
www.cci.se

ICC Sweden – International Chamber of Commerce
Tél.: +46 (0)8 440 89 20
www.icc.se

Handelskammaren Värmland
www.handelskammarenvarmland.se

Handelskammaren Mälardalen
www.handelskammarenmalardalen.se

Jönköpings läns Handelskammare
www.handelskammarenjonkoping.se

Mellansvenska Handelskammren för Gävleborgs och Dalarnas län
www.mhk.cci.se

Mittsveriges industri- och Handelskammare
www.midchamber.se

Norrbottens Handelskammare
www.norrbottenshandelskammare.se

Stockholms Handelskammare
www.chamber.se

Sydsvenska Industri-och Handelskammaren
www.handelskammaren.com

Västerbottens Handelskammare
www.ac.cci.se

Västsvenska Industri och Handelskammaren
www.handelskammaren.net

Östsvenska Handelskammaren
www.ostsvenskahandelskammaren.se

Premiummedlemmar