Tre nya traineeships hos oss på Svenska Handelskammaren

SVENSKA HANDELSKAMMAREN I FRANKRIKE ERBJUDER EN ETTÅRIG TRAINEETJÄNST VIA STIPENDIEFONDEN FÖR SVENSK UTLANDSUNGDOM

Just nu erbjuds en ettårig traineeplatse på Svenska Handelskammaren i Frankrike riktad till unga kreativa affärsbegåvningar som önskar fördjupa sina kunskaper och skaffa sig praktiska erfarenheter av fransk affärskultur, franskt management och ledarskap samt det franska affärsspråket. Som stipendiat kommer du att aktivt delta i Svenska Handelskammaren i Frankrikes globala arbete med affärsutveckling, handels- och främjandeaktiviteter. Du kommer dessutom att få tillgång till ett unikt nätverk av beslutsfattare inom det svensk-franska näringslivet. Kontakta katarina.loof@ccsf.fr  för mer information.

Job offer CCSF trainee 2020


SVENSKA HANDELSKAMMAREN I FRANKRIKE ERBJUDER EN ETTÅRIG TRAINEETJÄNST VIA SVENSK-FRANSKA SPRÅKFONDEN 

Just nu erbjuds en ettårig traineeplatse på Svenska Handelskammaren i Frankrike riktad till unga kreativa affärsbegåvningar som önskar fördjupa sina kunskaper och skaffa sig praktiska erfarenheter av fransk affärskultur, franskt management och ledarskap samt det franska affärsspråket. Som stipendiat kommer du att aktivt delta i Svenska Handelskammaren i Frankrikes globala arbete med affärsutveckling, handels- och främjandeaktiviteter. Du kommer dessutom att få tillgång till ett unikt nätverk av beslutsfattare inom det svensk-franska näringslivet. Kontakta katarina.loof@ccsf.fr  för mer information.

Job offer CCSF SFS trainee 2020


SVENSKA HANDELSKAMMAREN I FRANKRIKE ERBJUDER EN ETTÅRIG TRAINEETJÄNST VIA GULL OCH STELLAN LJUNBERGS STIFTELSE

Just nu erbjuds en ettårig traineeplats på Svenska Handelskammaren i Frankrike riktad till unga kreativa affärsbegåvningar med anknytning till Trollhättan eller Uddevalla som önskar fördjupa sina kunskaper och skaffa sig praktiska erfarenheter av fransk affärskultur, franskt management och ledarskap samt det franska affärsspråket. Som stipendiat kommer du att aktivt delta i Svenska Handelskammaren i Frankrikes globala arbete med affärsutveckling, handels- och främjandeaktiviteter. Du kommer dessutom att få tillgång till ett unikt nätverk av beslutsfattare inom det svensk-franska näringslivet. Kontakta katarina.loof@ccsf.fr  för mer information.

Job offer CCSF trainee 2020 (with start in June 2020)

 

Premiummedlemmar

 


Alfa_Laval Atlas-Copco-Blue bb_POS_LOGO_CMYK_BLUE_png  Volvo ny logga okt 2014electrolux. ERI_UF_1cs_specsftpa  IKEA  SCA_logoscania Securitas.Final.20.02.08LOGO-SKF   Kinnarps (150x50)       saab_rgb_large  group-volvo