Tuesday, April 3rd, 2018


Inom ramen för Stiftelsernas stipendieprogram och målsättning att bidra till framgång i de svensk-franska affärerna erbjuds nu två ettåriga traineeplatser på Svenska Handelskammaren i Frankrike med start 1a september. Stipendierna riktar sig till unga kreativa affärsbegåvningar som önskar fördjupa sina kunskaper och skaffa sig praktiska erfarenheter av fransk affärskultur, franskt management och ledarskap samt det franska affärsspråket. Som stipendiat kommer du att aktivt delta i Svenska Handelskammaren i Frankrikes globala arbete med affärsutveckling, handels- och främjandeaktiviteter. Du kommer dessutom att få tillgång till ett unikt nätverk av beslutsfattare inom det svensk-franska näringslivet.

Sista ansökningsdag 30e april.

Intresserad? Läs mer här:

 

Svensk-Franska Språkfonden Stipendietjänst

 

Foreign Trade Association Stipendietjänst

Premiummedlemmar