Monday, March 4th, 2024


Är du intresserad av en unik möjlighet att arbeta ett år i Paris? Svenska Handelskammaren i Paris erbjuder två stipendiater en traineetjänst på Handelskammaren med start hösten 2024.

Svenska Handelskammaren i Frankrike erbjuder i samarbete med Stipendiefonden för svensk utlandsungdom och Stiftelsen Svensk Franska Språkfonden (SFS) en unik möjlighet för traineetjänstgöring under ett år på Svenska Handelskammaren i centrala Paris. Du får möjligheten att utveckla kompetensen inom internationell handel och industri, lära känna den svensk-franska affärsvärlden, utveckla kunskapen i affärsfranska och kännedomen om den svensk-franska affärskulturen. Här får du aktivt delta i den mångfacetterade verksamheten för att främja det svensk-franska affärsutbytet och de svenska investeringarna i Frankrike. Du får tillgång till ett vidsträckt nätverk av kontakter inom det svensk-franska näringslivet och ges en god bas för ledande framtida befattningar i svenskt och internationellt näringsliv och entreprenörskap.

OBS ansök senast den 26e april!

 

Premiummedlemmar