Thursday, January 17th, 2013


Svensk-Franska Språkfondens kursprogram riktar sig till beslutsfattare inom svenskt näringsliv som aktivt arbetar eller kommer att arbeta kommersiellt med Frankrike. Sökanden bör inneha en befattning som verkställande direktör, marknadschef, area manager, export- eller importansvarig, exportsäljare eller liknande.

Stiftelsen Svensk-Franska Språkfonden erbjuder stipendier för praktisk träning i fransk affärskommunikation, management, argumentations- och förhandlingsteknik.

Deltagarna ges tillfälle att praktiskt tillämpa och ytterligare fördjupa tidigare kunskaper såväl språkmässigt som på det affärsmässiga planet. Sökanden bör därför ha vana att tala språket för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Samtliga kurser organiseras i Frankrike och ges i direkt sammarbete med l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) et l’Institut Franco-Scandinave.

Kontakt : Marie Eck, Swedish Trade Council, Paris, tél : +33 (0) 1 53 40 85 79,
e-mail : marie.eck@swedishtrade.se.

Tina Darcel, Svenska Handelskammaren i Frankrike, Paris,  tel : +33 (0) 1 44 43 05 15
e-mail: tina.darcel@ccsf.fr

 

För mer information klicka här.

Ansökningshandlingar: klicka här.

Premiummedlemmar