Thursday, February 26th, 2015


sci blanc or

Anders Fogelström, CCSF:s styrelserepresentant i SCI (“Swedish Chambers International”) som grupperar alla svenska utlandshandelskammare deltog i senaste strategiska styrelsemöte i Zurich nu i februari.

SCI tillvaratar företagens intressen genom ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan de svenska utlandshandelskamrarna runt om i världen, utvecklingen av kontakterna mellan svenska handelskammare i  utlandet och handelskamrarna i Sverige, svenska näringslivsorganisationer, svenska regeringen och svenska myndigheter, samt driver frågor av betydelse för näringslivets globala verksamheter.

Det uppskattas att svenska företag via sina utlandshandelskammare investerar minst 100 miljoner kronor per år för att främja näringslivets intressen utomlands.

anders sci

Premiummedlemmar


Alfa_Laval Atlas-Copco-Blue bb_POS_LOGO_CMYK_BLUE_png  Volvo ny logga okt 2014electrolux. ERI_UF_1cs_specsftpa  IKEA  SCA_logoscania Securitas.Final.20.02.08LOGO-SKF   Kinnarps (150x50)       saab_rgb_large  group-volvo