Friday, September 18th, 2015


“Premiärminister Valls kommer att träffa statsminister Stefan Löfven för att diskutera frågor kring migration och ekonomisk tillväxt i Europa. Under besöket organiseras även en konferens på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) om innovation och tillväxt, där premiärministern kommer att tala. Premiärministern kommer också att delta i ett rundabordssamtal om kampen mot våldsam extremism och förebyggande arbete mot radikalisering tillsammans med aktörer från organisationer och institutioner som arbetar med frågorna.”

Klicka här för att läsa mer på Franska Ambassaden i Sveriges hemsida.

Premiummedlemmar