Tuesday, March 20th, 2012


Almi Företagspartner och de Svenska Handelskamrarna startar ett nytt samarbete. Syftet är att öka svensk export genom att få fler företag att exportera mer. Almi och Handelskamrarna har utformat ett program som ska underlätta förutsättningarna för export genom att erbjuda mentorer till blivande och befintliga exportörer. Mentorerna är personer med exporterfarenhet och gedigen erfarenhet från den lokala marknaden.

Programmet, som delfinansieras av Näringsdepartementet, erbjuder företag som idag har potential att börja exportera samt de företag som redan etablerat sig i ett land och nu vill etablera sig i ytterligare ett land. Den förstnämnda gruppen erhåller en mentor regionalt genom Almi och den sistnämnda gruppen erhåller en mentor i det land den vill börja exportera till via den Svenska Handelskammaren på plats.

Klicka här för ytterligare information om INTERNATIONELL EXPORTMENTOR

Vill du veta mer om hur Svenska Handelskammaren i Frankrike aktivt kan hjälpa dig vid företagsetablering i Frankrike, klicka här

Premiummedlemmar