Wednesday, February 3rd, 2016


Välkommen till Handelskammaren måndag den 8 februari 2016 kl 08.30

39 avenue Pierre Ier de Serbie, Paris 75008

Frukostmöte och rundabordssamtal med ambassadör Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare för Svenskar i Världen

Svenskar i Världen (SVIV) har en unik roll som representant för de 660 000 svenskarna som arbetar, studerar eller av andra skäl bor utomlands, samt de ytterligare hundratusentals som har bott eller kommer att bo utomlands. Föreningen verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att bevaka, informera och påverka och driver viktiga frågor som gäller passhantering, medborgarskap, utbildning, värdering av utländska betyg, skatter, röstning mm, samt genom att erbjuda hjälp till utlandsvenskar genom sina specialiserade rådgivare.

Mötet vänder sig till svenskar. Tillsammans med Karin Ehnbom-Palmquist kommer vi att diskutera och debattera de viktiga frågor SVIV arbetar med och som berör de svenskar som lever, arbetar eller studerar i Frankrike. Anders Fogelström, SVIV:s lokala ombudsman och ledamot i Handelskammarens styrelse medverkar.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: info@ccsf.fr

Antalet platser är begränsat så anmäl Dig så snart som möjligt men senast fredag den 5 februari.

Premiummedlemmar