Monday, March 18th, 2013


Författarna gör en jämförelse av ledarens roll i svenska respektive franska företag.

Klicka här för att läsa artikeln (på franska).

Premiummedlemmar