Friday, February 5th, 2021


SVENSKA HANDELSKAMMAREN I FRANKRIKE ERBJUDER EN ETTÅRIG TRAINEETJÄNST VIA STIPENDIEFONDEN FÖR SVENSK UTLANDSUNGDOM

Just nu erbjuds en ettårig traineetjänstgöring på Svenska Handelskammaren i Frankrike med start 1 september 2021. Den är riktad till unga kreativa affärsbegåvningar som önskar fördjupa sina kunskaper och skaffa sig praktiska erfarenheter av fransk affärskultur, franskt management och ledarskap samt det franska affärsspråket. Som stipendiat kommer du att aktivt delta i Svenska Handelskammaren i Frankrikes globala arbete med affärsutveckling, handels- och främjandeaktiviteter. Du kommer dessutom att få tillgång till ett unikt nätverk av beslutsfattare inom det svensk-franska näringslivet.

Är din ambition att jobba med svenskt näringsliv utomlands? Med handelsfrämjande aktiviteter? Eller att bli en framtida ledare inom de svensk-franska affärsrelationerna? Då har vi ett erbjudande som intresserar dig!

För att läsa mer om detta erbjudande samt om hur och när din ansökan ska vara oss tillhanda se länk:

För mer information om detta erbjudande.

 


 

SVENSKA HANDELSKAMMAREN I FRANKRIKE ERBJUDER EN ETTÅRIG TRAINEETJÄNST VIA SVENSK-FRANSKA SPRÅKFONDEN 

Just nu erbjuds en ettårig traineetjänstgöring på Svenska Handelskammaren i Frankrike med start 1 september 2021. Den är riktad till unga kreativa affärsbegåvningar som önskar fördjupa sina kunskaper och skaffa sig praktiska erfarenheter av fransk affärskultur, franskt management och ledarskap samt det franska affärsspråket. Som stipendiat kommer du att aktivt delta i Svenska Handelskammaren i Frankrikes globala arbete med affärsutveckling, handels- och främjandeaktiviteter. Du kommer dessutom att få tillgång till ett unikt nätverk av beslutsfattare inom det svensk-franska näringslivet.

Är din ambition att jobba med svenskt näringsliv utomlands? Med handelsfrämjande aktiviteter? Eller att bli en framtida ledare inom de svensk-franska affärsrelationerna? Då har vi ett erbjudande som intresserar dig!

För att läsa mer om detta erbjudande samt om hur och när din ansökan ska vara oss tillhanda se länk:

För mer information om detta erbjudande.

Premiummedlemmar