Tuesday, October 1st, 2013


Den 17e september ordnade nätverket för Rhône-Alpes inom Svenska Handelskammaren i Frankrike, sitt årliga och återkommande frukostseminarium tillsammans med Mercuri Urval. Årets tema var ”La solitude du dirigeant: une réalité, une nécessité, une opportunité ». Yannick Bourrat, Mercuri Urval gav sin syn på ett antal olika aspekter om ledarskap och känslan att vara ensam baserat på en studie som nyligen gjorts. Ämnet är stort och brett och Yannick Bourrat gav en överskådlig bild av olika problemställningar.

Presentationen avslutades med en frågestund där många och varierande frågor togs upp! När det gäller skillnader mellan fransk och svensk chefskultur konstaterades att en svensk chef kanske känner sig mindre ensam än en fransk. Detta framförallt eftersom franskt ledarskap är mer hierarkiskt än det svenska och en fransk ledares roll är att vara stark och ge direktiv samt att fransk lagstiftning lägger stort juridiskt ansvar på chefen även om uppgifter har delegerats. Frukostseminariet väckte intresse för nya och fler frågor som vi hoppas ta upp på kommande frukostseminarier !

 

Mercuri Urval sept 17

 

Premiummedlemmar