Svenska Handelskammaren bildades 1915 och har som målsättning att främja och utveckla de svensk-franska affärsförbindelserna. Styrelsen utgörs av 23 ledande företrädare för det svensk-franska näringslivet, som är aktivt engagerade i verksamheten och tillsammans med Handelskammarens medlemmar verkar för dess målsättning. Att konkret verka för utvecklingen av de svensk-franska affärskontakterna och en ökad förståelse av det svensk-franska affärsklimatet utgör genomgående prioriterade uppgifter. Stora koncerner, mindre och medelstora företag, erbjuds ett rikt kontaktnät, ett forum för professionellt erfarenhetsutbyte, och en värdefull möjlighet till utveckling av kundrelationer via Handelskammarens många aktiviteter. Medlemmarna ges vidare en privilegierad tillgång till det betydande nätverk av internationella företagsledare och beslutsfattare via den sammanslutning som etablerats med övriga utländska handelskammare i Frankrike. Inom ramen för UD:s näringslivsfrämjande verkar Handelskammaren också för att stärka Sverigebilden i Frankrike, i nära samarbete med Svenska Ambassaden, Exportrådet och övriga svensk institutioner i Paris.

Handelskammaren organiserar regelbundet affärsluncher, frukostkonferenser, debattstunder kring aktuella ekonomiska, juridiska eller arbetsrättsliga frågor, studiebesök och specifika projektgruppsamarbeten.

I december månad organiseras en stor svensk-fransk näringslivsträff med utdelning av årets företagspris ”Prix d’Excellence”, framträdande av prominenta svenska artister och Lucia firande. Detta exceptionella årliga evenemang erbjuder de företagen en unik möjlighet att utveckla och stärka viktiga affärskontakter med kunder, samarbetspartners och politiska beslutsfattare. Evenemanget äger rum i vackra prestigefulla lokaler som Musée d’Orsay, Paris Operan, Palais de la Découverte, Franska Börshuset och Versailles.

Viktig informationsspridning sker genom utgivningen av Handelskammarens kvartalsskrift LIENS, som belyser aktuella ekonomiska och affärsrelaterade svensk-franska frågor. Tidningen distribueras till 5 000 företagsledare och beslutsfattare inom det svensk-franska näringslivet.

Vartannat år publiceras också en Svensk-Fransk Årsbok. Årsboken innehåller nyttiga adresser och ovärderlig information rörande den svenska och franska marknaden. Den distribueras till medlemmar, annonsörer, ambassader, internationella organisationer, företag, universitet och institutioner i Frankrike och Sverige.

Handelskammarens hemsida www.ccsf.fr är en välbesökt informationskälla med 6 500 besökare per månad i genomsnitt.

Sedan 2004 delar Handelskammaren ut tre stipendium årligen i syfte att öka förutsättningarna för det svensk-franska samarbetet. Stipendiet vänder sig till svenskar som just avslutat eller är i slutet av sina universitets- eller högskolestudier. Stipendiaterna ges möjlighet att under upp till halvår arbeta hos ett medlemsföretag i Frankrike.

Svenska Handelskammaren i Frankrike öppnade 2005 en filial i Lyon samt 2007 en i södra Frankrike med säte i Nice.

Våren 2007 blev det också startskott för Junior Handelskammaren (”JCC”), som samlar unga yrkesverksamma svenskar och fransmän.

I oktober 2007 flyttade Handelskammaren till nya lokaler och etablerar ett svenskt affärscentrum i centrala Paris. Svenska företag ges därmed en ny plattform för etablering, marknadsföring, information och kontaktutveckling. Professionella mötes och konferensmöjligheter erbjuds, liksom nya affärstjänster och möjligheten till domiciliering av svenska företag, framförallt i samband med nyetableringar.

Premiummedlemmar